toggle menu

VIETNAM.IM XIN CHÀO QUÝ VỊ!

Chúng tôi là công ty chuyên về giải pháp phần mềm chạy trên giao diện web, số hóa và giải pháp giáo dục trực tuyến dành cho các lớp học, trường học, kể cả hệ thống quản lý thông tin nội bộ.

Kinh nghiệm triển khai

* Thế mạnh về SEO với các bài viết, từ khóa. Viết riêng theo chiến thuật, chiến lược marketing của hệ thống theo từng giai đoạn.

* Giải pháp số hóa

* Hệ thống SOHOA LMS đang được xây dựng và tích hợp với chức năng quản lý trọn vẹn và toàn bộ các lĩnh vực từ hành chính, nhân sự, truyền thông nội bộ đến lớp - khóa - sinh viên - người hướng dẫn...

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC - NỘI BỘ - HỌC SINH , SINH VIÊN, TÀI CHÍNH, NHÂN SỰ, LỚP HỌC ONLINE, KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN Xem tiếp >>>